Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.
AjandaKarar Okuma TakvimiHaber BülteniKarar Eklenme TakvimiBunları Biliyor musunuz?Gün Gün En Çok OkunanlarEn Çok Okunan 100 KararArama
Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Listesi Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı Yazdır E-posta
10 Mart 2020, Salı

Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Listesi hakkında Düzenleyici Kamu İhale Kurulu Kararı yayımlanmıştır:

 


 

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2020/010
Gündem No : 3
Karar Tarihi : 05/3/2020
Karar No : 2020/DK.D-56

Gündem Konusu:

Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Listesi

Karar: 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesini dayanak alan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendinde; Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihalelerinde anılan maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin kullanılmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, ilanı veya duyurusu bu Kararın Kurumun resmi internet adresinde yayımı tarihinden sonra yapılan ihalelerde uygulanmak üzere;

1-Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın, bu Kararın eki EK-1 listesinde yer alan hizmetlere ilişkin ihalelerde, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasına,

2-Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ve bu Kararın eki EK-2 listesinde yer alan hizmetlere ilişkin ihalelerde, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasına,

3-Birden fazla hizmet işini kapsayan ve bu işlerden birinin veya birkaçının ekli listelerde bulunduğu tespit edilen işlerde, listede bulunan alımın yaklaşık maliyetteki ağırlığının yarıdan fazla olması durumunda, işin tamamının listede bulunduğunun kabul edilmesi gerektiğine,

4-Bu Kararın eki listelerde yer alan ve ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenmiş, tüm taraflar için bağlayıcı asgari tarifelerin bulunduğu hizmetlere ilişkin ihalelerde, ihalenin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılmasının, istekliler tarafından söz konusu tarifeler uyarınca tespit edilen asgari tutarların altında teklif verilmesine imkân tanımayacağına,

5-Bu Kararın, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.1.3 üncü maddesi gereğince Kurumun resmi internet adresinde ve Elektronik Kamu Alımları Platformunda ilan edilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

EK-1
1) Haberleşme, İletişimve Telekomünikasyon Hizmetleri
2) Sigorta Hizmetleri
3) Muhasebe Hizmetleri
4) Piyasa Araştırması ve Anket Hizmetleri
5) Tanıtım, Basım ve Yayım Hizmetleri
6) Fotoğrafçılık Hizmetleri ve Sanatsal Hizmetler

EK-2
1) Bilgi Yönetim Sistemleri Bilişim Hizmetleri
2) Organizasyon Hizmetleri

 
< Önceki   Sonraki >
[ Geri ] [ Yukarı ]

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10304
 - Bu Hafta (03.08-08.08): 0
 - Geçen Hafta(27.07-02.08): 0
 - Bu Ay (Ağustos): 0
 - Geçen Ay (Temmuz): 10
Kategori: 155
Haberler: 475
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

4 misafir ve 2 abone bağlı
Ziyaretçi Sayısı: 31.398.441
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri
Bu Sayfayı Paylaş X

"Bilginin Kısa Yolu.."