Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12698
 - Bu Hafta (10.06-14.06): 0
 - Geçen Hafta(03.06-09.06): 17
 - Bu Ay (Haziran): 17
 - Geçen Ay (Mayıs): 34
Kategori: 162
Haberler: 714

Abone İstatistiği

4 misafir ve 2 abone bağlı
Ziyaretçi Sayısı: 37.522.642
AjandaKarar Okuma TakvimiHaber BülteniKarar Eklenme TakvimiBunları Biliyor musunuz?Gün Gün En Çok OkunanlarEn Çok Okunan 100 KararArama
KiK Standart Formlar (Hizmet Alımı) Yazdır E-posta

Hizmet Alımı ihalelerinde kullanılan Uygulama Yönetmeliği Standart Formları:
(Tamamını tek dosya olarak bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayın.. )

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Standart Formları
(KİK001.0/H) - İhale Onay Belgesi
(KİK002.1/H) - Açık İhale Usulü İlan Formu
(KİK002.2/H) - Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Ön Yeterlik İlan Formu
(KİK002.3/H) - 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a) (d) (e) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlanı Formu
(KİK002.4/H) - 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) (c) (f) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlanı Formu
(KİK002.5/H) - Ön İlan Formu
(KİK002.6/H) - Düzeltme İlanı Formu
(KİK002.7/H) - İhale İptal İlanı Formu
(KİK003.0/H) - 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre Yapılacak İhaleye Davet Formu
(KİK004.1/H) - EKAP Üzerinden e-imza Kullanılarak Ön Yeterlik/İhale Dokümanının İndirildiğine İlişkin Form
(KİK005.0/H) - Ön Yeterlik Başvurusu - Yeterlik Başvurusu - Teklif Zarfı Alındı Belgesi
(KİK006.0/H) - Alınan Ön Yeterlik Başvurusu - Yeterlik Başvurusu - Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak
(KİK007.0/H) - Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik Başvurusunun - Yeterlik Başvurusunun - İhale Teklifinin Alınış Zamanına İlişkin Tutanak
(KİK008.0/H) - Uygun Olmadığı İçin Değerlendirmeye Alınmayan Ön Yeterlik Başvurusu - Yeterlik Başvurusu - Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı
(KİK009.0/H) - Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
(KİK010.0/H) - Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak
(KİK011.0/H) - Ön Yeterlik - 4734 Sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a) (d) ve (e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağı
(KİK012.0/H) - Ön Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form
(KİK012.1/H) - 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a) - (d) - (e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan İsteklilere Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form
(KİK013.0/H) - Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu
(KİK014.1/H) - 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a) (d) ve (e) bentlerine göre yapılan İhalelerde Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan İsteklilere Sonucun Bildirimi ve Teknik Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu
(KİK014.2/H) - 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a) (d) ve (e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Teknik Görüşme Sonucunda Şartları Sağlamayanlara Bildirim Formu
(KİK014.3/H) - 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a) (d) ve (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile Yapılan İhalelerde İsteklilerin Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Form
(KİK014.4/H) - Pazarlık Usulü ile Yapılan İhalelerde İsteklilerin Son Yazılı Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Form
(KİK015.1/H) - Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön Yeterlik - Pazarlık Usulünde Yeterlik Başvuru Mektubu Formu
(KİK015.2/H) - Götürü Bedel Teklif Mektubu
(KİK015.3/H) - Birim Fiyat Teklif Cetveli
(KİK015.3/H) - Birim Fiyat Teklif Mektubu
(KİK016.0/H) - Açık İhale - Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanak
(KİK017.0/H) - Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ve - veya Teklif Edilen Fiyatlara ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanağın Hazır Bulunanlar Önünde Yapılan İlk Oturumda Talep Edenlere Verildiğine İlişkin Tutanak
(KİK018.0/H) - İhale Komisyonu Kararı
(KİK019.1/H) - Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesine İlişkin Form
(KİK019.2/H) - İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formu
(KİK019.3/H) - Bütün Başvuruların Veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formu
(KİK020.0/H) - İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form ve Eki (Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tablo)
(KİK021.0/H) - 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (a) (b) (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Hizmetlere İlişkin Form
(KİK022.0/H) - İş Ortaklığı Beyannamesi
(KİK023.0/H) - Konsorsiyum Beyannamesi
(KİK024.1/H) - Geçici Teminat Mektubu
(KİK024.2/H) - Kesin Teminat Mektubu
(KİK024.3/H) - Avans Teminat Mektubu
(KİK024.4/H) - Geçici Kefalet Senedi
(KİK024.5/H) - Kesin Kefalet Senedi
(KİK024.6/H) - Avans Kefalet Senedi
(KİK025.1/H) - Bilanço Bilgileri Tablosu
(KİK025.2/H) - Hizmet İşleri ile İlgili Ciro Bilgileri Tablosu
(KİK025.3/H) - Hizmet İşleri ile İlgili Ciro Bilgileri Tablosu (Ortak Girişim Olarak Yapılan İşler)
(KİK026.1/H) - Yüklenici İş Bitirme Belgesi
(KİK026.2/H) - Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi
(KİK027.0/H) - İş Deneyimini Gösteren Belgesi Kullanılacak Ortağa İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi
(KİK027.1/H) - Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgelerin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi
(KİK029.0/H) - Sunulmayacak Belgeler Tablosu

(29 Aralık 2022 Tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazeteye göre güncellenmiştir)
 
[ Geri ] [ Yukarı ]
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri
Bu Sayfayı Paylaş X

"Bilginin Kısa Yolu.."