Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.
AjandaKarar Okuma TakvimiHaber BülteniKarar Eklenme TakvimiBunları Biliyor musunuz?Gün Gün En Çok OkunanlarEn Çok Okunan 100 KararArama
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yazdır E-posta
18 Mayıs 2024, Cumartesi

 

18 Mayıs 2024 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32550

YÖNETMELİK

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 3/1/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yapılarak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yapılarak” şeklinde, dördüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “yeterlik bilgileri tablosu içerisinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelere ilişkin bilgilerin” ibaresi “ihaleye katılım belgesi içerisinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığı “Tebligat esasları” olarak, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “yapılabilir” ibaresi “yapılır” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “halinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak” ibaresi eklenmiş, dokuzuncu fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) EKAP üzerinden tebligat, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik 15/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 
< Önceki   Sonraki >
[ Geri ] [ Yukarı ]

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12698
 - Bu Hafta (10.06-14.06): 0
 - Geçen Hafta(03.06-09.06): 17
 - Bu Ay (Haziran): 17
 - Geçen Ay (Mayıs): 34
Kategori: 162
Haberler: 714

Abone İstatistiği

4 misafir ve 2 abone bağlı
Ziyaretçi Sayısı: 37.522.873
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri
Bu Sayfayı Paylaş X

"Bilginin Kısa Yolu.."